dilluns, 11 de febrer de 2013

Nova junta directiva

Benvolgut soci / Benvolguda sòcia, 

Dissabte dia 9 de febrer es van celebrar eleccions dels membres de la junta directiva. Només es va presentar una candidatura. Després de les votacions quedà elegida la següent Junta Directiva, la qual gestionarà l'entitat durant tres anys:

Presidenta : Joana Mora Cerdà 
Vicepresident: Tòfol Noguera Font 
Secretària : Llúcia Salleras Julià 
Tresorera: Joana Matas Segura 
Vocals: Tomeu Garí Salleras, Catalina Mesquida Català, Catalina Oliver Riera,  Magdalena Morell Villalonga i Vicenç Marí Sastre. 


Salutacions 

La presidenta 

Joana Mora Cerdà