Història

Nom de l’entitat: Agrupació Cultural de Porreres
Any fundació: 1971

Tipus d’activitat que desenvolupa: donar a conèixer i  defensar el patrimoni cultural i natural de Porreres, en particular, i de Mallorca en general. 

La seva programació és variada i cal destacar el Cicle de Lliçons ( conferències, exposicions, presentació de llibres, gastronomia, música...)  l’excursionisme ( GEP ) i l’edició de la revista Llum d’Oli (des del 1978)

L’AGRUPACIÓ I LES SEVES JUNTES DIRECTIVES

L’Agrupació Cultural de Porreres, és una entitat sense ànim de lucre. Va ser fundada l’any 1971 per un grup de persones amb inquietuds culturals  defensores de la democràcia, la llibertat d’expressió i la identitat nacional. En fou l’impulsor i primer president  Joan Verger i Garau, aleshores exercint de notari a Porreres.

Encara que l’entitat no es  fundà  com a delegació de l’Obra Cultural Balear, va néixer dins l’esperit d’aquesta, en un ambient de finals del franquisme que no facilitava gens,  la fundació d’aquest tipus d’entitats.

Els seus objectius són:
  • divulgar  i promocionar  la nostra llengua i cultura.  
  • salvaguardar el patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i particularment   el de Porreres.

Al llarg de la seva trajectòria, sobretot els primers anys de la seva creació, l’entitat va ser el motor cultural del poble.

Cap als anys 70 l’Agrupació Cultural va tenir un paper molt important en el poble assumint les funcions culturals que hauria d’haver fet l’ajuntament de llavors. Des de l’Agrupació es va propiciar la creació de l’Escola de Música de Porreres. Però així i tot  també  ha  travessat més d’un entrebanc i ha viscut èpoques de foscor però per sort n’ha sabut sortir i sempre ho ha fet amb més força que mai.

Es poden distingir diferents etapes, que sense deixar de banda els objectius de base de l’entitat, s’han adaptat a la realitat social i cultural de l’ època. 

Etapa (1971-1973)

President Joan Verger Garau
Vicepresident : Joan Gornals Cerdà
Secretari: Bartomeu Barceló Picornell
Tresorer: Esteve Ribas de la Cueva
Vocals: Antoni Fiol Sala, Maria Àngels Barceló i Isabel Fiol Sala

Etapa (1973-1976)

El president de l’entitat , Joan Verger i Garau presenta la seva dimissió per motius de feina i de residència. En reconeixement als seus serveis i a les seves qualitats humanes es anomenat President Honorari.

Nova junta:

President: Joan Gornals Cerdà
Vicepresident : Miquel Barceló Mas  
Secretari: Bartomeu Barceló Picornel,l  Esteve Ribas de la Cueva  
Tresorer: Esteve Ribas de la Cueva
Vocals: Antoni Fiol, Maria Àngels Barceló i Isabel Fiol Sala.

Es crea una nova secció anomenada Expressió Gràfica, en fou el seu coordinador Guillem Llinàs.

A l’any 1976 dimiteixen de la Junta: Miquel Barceló Mas, Bartomeu Barceló Picornell, vicepresident i secretari respectivament.

S’incorporen per substituir els càrrecs: Jaume Mesquida Oliver, Joan Melià Garí i Sebastià Melià Mora per fer les funcions de secretari.

A l’assemblea general ordinària de dia 1 d’octubre de 1976 Esteve Ribas de la Cueva presenta la seva dimissió com a tresorer. Es renoven els càrrecs i surten elegits :

President : Joan Sorell Juan
Vicepresident: Maria Barceló Crespí
Secretari-tresorer: Bartomeu Juan Picornell

Etapa (1976-1981)  Anys de transició política espanyola.

President:  Joan Sorell Joan . Mestre d’escola.
Aquest etapa es caracteritza per la gran activitat cultural  i pels fruits que va donar: edició de la revista Llum d’Oli, cursets de català i graduat escolar per a adults i la creació de la Festa Pagesa, entre altres coses.

A l’any 1978 la Junta directiva estava formada per:
Joan Sorell Juan
Francisca Nicolau Nicolau
Maria Barceló Crespí
Antoni Palerm Mestres
Joana Mora Cerdà
Macià Lladó Cerdà

A l’any 1979 després de l’assemblea de socis la junta directiva queda formada per:

President : Joan Sorell Juan
Vicepresident: Macià Lladó Cerdà
Secretària:Maria Barceló Crespí
Vocals: Antoni Palerm Mestres (teatre), Joana Mora Cerdà  (joventut), Joan Barceló Bauçà (escacs) Francisca Nicolau Nicolau (local)

Remodelació de la junta per la dimissió de Maria Barceló Crespí com a secretària. Catalina Oliver Riera  passa a substituir-la.

A l’assemblea general de socis de dia 30 de desembre de 1981 es va procedir a la remodelació de la Junta Directiva quedant :

President : Joan Barceló i Bauçà
Vicepresident: Macià Lladó Cerdà
Secretària: Catalina Oliver Riera
Tresorer: Joan Sorell i Juan
Vocals : Antoni Palerm Mestres, Joana Mora Cerdà , Climent Picornell Lliteras

Etapa (1982-1992)

President : Joan Barceló Bauçà. Empleat de banca. Ja formava part de la junta anterior. Va treballar per mantenir l’entitat activa i viva quasi tota la dècada dels vuitanta.
En aquesta etapa cal destacar el naixement de Porreres Ràdio , l’inici dels viatges culturals i gastronòmics fora de les Illes i la consolidació de la secció d’escacs.

President: Joan Barceló Bauçà
Vicepresident : Macià Lladó Cerdà
Secretaria-tresoreria: Joana Matas Segura i Gregori Barceló Llaneras
Vocals: Joana Mora Cerdà , Pep Marí Sastre i Climent Picornell Lliteras

Etapa (1992-juliol 1995)

Junta Gestora encapçalada per Jaume Gil Cuenca. Professor d’ensenyament  secundari.

A principis dels noranta l’Agrupació passa per una fase de menor activitat i amb una certa necessitat de reorganització administrativa. Un grup de socis encapçalats per Jaume Gil, que ja participava activament a la secció d’escacs, va potenciar la creació d’un junta gestora que preparà unes eleccions per constituir uns nous estatuts i revitalitzar el funcionament de l’entitat. D’aquestes eleccions Jaume Gil sorgí elegit president .
D’aquesta etapa cal destacar: la reorganització de l’entitat, la realització del cicle de lliçons, i la reaparició regular de la revista Llum d’Oli.

Etapa ( 1995-2001)

Presidenta: Joana Mora Cerdà. Mestra d’escola. Primera dona que presideix l’entitat. Persona molt lligada a l’entitat i que va pertànyer a la junta directiva durant les presidències de Joan  Sorell i de Joan Barceló i coordinadora del Llum d’Oli a l’etapa de Jaume Gil. 

Nova etapa, molt propícia per potenciar la cultura social. L’entitat compta amb una bona infraestructura, una revista pròpia i consolidada i la gestió de l’única emissora de ràdio de la localitat.

Presidenta: Joana Mora Cerdà
Vicepresidenta: Catalina Oliver Riera
Secretari: Gaspar Barceló Barceló
Tresorera: Joana Matas Segura
Vocals: Vicenç Marí Sastre, Jaume Cerdà Tomàs, Catalina Vich Mesquida, Antoni Picornell Nicolau i Catalina Trobat Nicolau

Dia 20 de desembre de 1996 l’Agrupació va rebre el premi Bartomeu Oliver que anualment concedeix l’Obra Cultural Balear en el marc dels Premis 31 de desembre, pel seu XXV anys de trajectòria cultural.

A l’assemblea general extraordinària de socis de dia 26 de juliol de 1998 es va elegir la nova junta que regirà l’entitat el propers tres anys:

Presidenta: Joana Mora Cerdà
Vicepresident: Bernat Bauçà Garau
Tresorera: Joana Matas Segura
Secretari: Xim Barceló Janer
Vocals: Gaspar Barceló Barceló, Vicenç Marí Sastre, Catalina Vich Mesquida , Jaume Cerdà Tomàs , Bartomeu LLiteras Mesquida

Etapa  (2001-2004) Dia 25 de maig  de 2003. Eleccions municipals

Dia 13 de juliol de 2001 es va celebrar l’assemblea general extraordinària  amb un sol únic punt de l’ordre del dia: Elecció de la Junta de Govern.

En sortiren elegits:
Presidenta: Joana Mora Cerdà
Vicepresident: Bernat Bauçà Garau
Secretari: Bartomeu Garí Salleras
Tresorera: Joana Matas Segura
Vocals: Jaume Cerdà Tomàs, Vicenç Marí Sastre, Antoni Gornals Mesquida, Tòfol Noguera Font i Marta Escoda Trobat

Després de les eleccions municipals de dia 25 de maig de 2003 , Bernat Bauçà deixà el seu càrrec de vicepresident i quedà com a vocal, per incompatibilitat amb la tasca municipal de l’àrea de cultura i educació.

Dia 27 de novembre de 2004 es celebraren eleccions a l’entitat per renovar la Junta Directiva. No es va presentar cap candidatura conjunta però sí que hi va haver tres persones de la junta anterior amb interès en seguir. Donades les circumstàncies tan especials l’Assemblea acordà nomenar una Junta Gestora per un any i seguir endavant amb l’edició del Llum d’Oli, l’excursionisme, els escacs i la resta d’activitats.

La junta gestora quedà formada per:

Tòfol Noguera Font
Joana Matas Segura
Vicenç Marí Sastre
Magdalena Morell Villalonga
Margalida Barceló Taberner ( coordinadora del Llum d’Oli)

Joana Mora Cerdà comunicà als assistents que no es presentava a la reelecció perquè des de les passades eleccions municipals ocupava un càrrec polític a l’ajuntament i considerava que ambdós càrrecs no eren compatibles.


Etapa  (2004-2008 )

Junta Gestora ( Novembre de 2004 – 2007)

A partir de l’any 2008

Nova Junta
Presidenta: Joana Mora Cerdà
Vicepresident: Tòfol Noguera Font
Secretària: Magdalena Morell Vilallonga
Tresorera: Joana Matas Segura
Vocals: Vicenç Marí Sastre, Víctor Heitzmamn, Catalina Oliver Riera


A partir de l'any 2013:

Dissabte dia 9 de febrer de 2013 es van celebrar eleccions dels membres de la junta directiva. Només es va presentar una candidatura. Després de les votacions quedà elegida la següent Junta Directiva, la qual gestionarà l'entitat durant tres anys:

Presidenta : Joana Mora Cerdà 
Vicepresident: Tòfol Noguera Font 
Secretària : Llúcia Salleras Julià 
Tresorera: Joana Matas Segura 
Vocals: Tomeu Garí Salleras, Catalina Mesquida Català, Catalina Oliver Riera,  Magdalena Morell Villalonga i Vicenç Marí Sastre.